Golestan Quran

در سده های اخیر، کتاب مقدس زیر ذره بین نقادان قرار گرفته و تفکر مدرن لرزه بر پایه های حجیت این کتاب انداخته است.


خطا‌ناپذیری کتاب مقدس از دیدگاه مسیحیان، محمد حقانی‌فضل، قم: پژوهشکده ادیان و مذاهب

در سده¬های اخیر، کتاب مقدس زیر ذره¬بین نقادان قرار گرفته و تفکر مدرن لرزه بر پایه¬های حجیت این کتاب انداخته است. یکی از نتایج حاصل از این نقادی¬ها، انتساب خطاهایی پرشمار به کتاب مقدس مسیحیان بوده است. این امر واکنش¬های متفاوتی را در میان مسیحیان معتقد برانگیخته است: برخی به جنگ نقادان رفته، سعی در دفاع از بی خطایی کتاب خویش داشته¬اند و گروهی دیگر با پذیرش وجود خطا در کتاب مقدس، یافتن راه حلی برای دفاع از جایگاه این کتاب را پیش گرفته¬اند.
در کتاب حاضر تلاش شده است نظریه های موجود درباره خطا ناپذیری کتاب مقدس در بین مسیحیان تبیین شود. در کنار بیان نظریه¬های مختلف، استدلال¬های دو طرف و نقاط قوت و ضعف آنها نیز بررسی شده است.

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

Back to Top

Golestan Quran
Template Design:Zand Group